Background Terms

Tractament de dades personals

Responsable del tractament: Albira Solutions, amb domicili a Oficina E24, Parc Audiovisual de Catalunya, Carretera BV-1274 km 1, Terrassa, Barcelona 08225, Espanya.

Tipus de dades personals (d'ara endavant, dades personals) que es tractaran: Tots els que ens faciliteu en el moment de realitzar la vostra sol·licitud d'informació de la nostra entitat. Aquelles dades addicionals que vostè ens faciliti durant la tramitació i gestió de la seva sol·licitud, així com aquelles relacionades amb els altres tractaments de dades que es descriuen en aquest document sempre que ens hagi donat el seu consentiment, o al tractament del qual estiguem d'una altra manera legitimats d'acord amb la normativa vigent. Dades personals que ens aporti mitjançant una xarxa social o una altra aplicació per a la gestió de la seva sol·licitud. Aquestes dades depenen de la vostra pròpia configuració de privadesa i de la política de privadesa.

Vostè garanteix indicar només Dades Personals certes i actualitzades.

Consentiment per al tractament amb finalitats de comunicació sobre activitats de la nostra entitat: Ud. CONSENT DE FORMA EXPRESSA que la nostra entitat pugui enviar-li comunicacions i informació, fins i tot per mitjans electrònics, sobre les activitats d'Albira Solutions. Aquest tractament inclou l'anàlisi i el tractament de la informació resultant d'enquestes de satisfacció o de les seves interaccions amb Albira Solutions, derivades de la seva activitat particular, per gestionar de manera més eficient l'enviament d'informació que ens demana.

Si vostè consent rebre aquestes comunicacions, el seu consentiment inclou que la nostra entitat pugui elaborar el seu perfil personal per enviar-li informació sobre les activitats anteriors de forma personalitzada i ajustada al mateix. El perfil personal s'elaborarà en base a les preferències que ens manifesti durant la seva relació amb la nostra entitat, les activitats en què vostè participi efectivament, les seves diverses interaccions i intercanvis d'informació amb la nostra entitat.

El tractament de les vostres dades personals per a l'enviament de comunicacions sobre activitats de la nostra entitat, està legitimat pel consentiment de data més recent que heu atorgat. Si voleu que deixem d'enviar-vos aquest tipus de comunicacions, podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment, enviant una sol·licitud a l'atenció del Delegat de Protecció de Dades, a les adreces postal o electròniques indicades. Aquesta revocació no afecta la licitud dels tractaments efectuats abans de la revocació, i pot comportar que Albira Solutions no pugui dur a terme o complir la seva sol·licitud, servei, consulta o compra o que aquesta es vegi afectada per aquesta revocació.

Decisions individuals automatitzades: Albira Solutions no adopta decisions que puguin afectar-lo de manera significativa basades únicament en el tractament automatitzat de les seves Dades Personals. Tots els processos de presa de decisions de la nostra entitat relacionades amb les vostres sol·licituds, serveis, consultes o compres es realitzen amb intervenció humana.

Cessions de Dades Personals a tercers: Albira Solutions no realitzarà cessions de Dades Personals a tercers sense obtenir prèviament el seu consentiment, amb excepció de les necessàries per al compliment de les obligacions legals a què Albira Solutions estigui subjecta en cada moment per la seva naturalesa i activitat.

Per a més informació sobre les garanties a la vostra privadesa, podeu adreçar-vos al Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades més endavant.

Drets: Podeu retirar el consentiment atorgat, així com exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

Delegat de Protecció de Dades: Per a més informació sobre les garanties a la vostra privadesa, podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: Oficina E24, Parc Audiovisual de Catalunya, Carretera BV-1274 km 1, Terrassa, Barcelona 08225, Espanya. O a l'adreça electrònica support@albirasolutions.com.

Reclamacions: Si considereu que el tractament de les vostres Dades Personals vulnera la normativa o el que estableix aquest document, podeu presentar una reclamació al nostre Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades. Davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seu electrònica, o de la seva adreça postal.

Conservació de dades: Les seves Dades Personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb Albira Solutions, després de la finalització d'aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicable. En aquest supòsit, es tractaran únicament als efectes d'acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves Dades Personals seran eliminats.

Albira Logo

Parc Audiovisual de Catalunya, E24
Carretera BV-1274 Km 1, Terrassa 08225, España
sales@albirasolutions.com | +34 938 32 98 20

logo-R
logo-financiadoEu
logo-sepe