Jamstack: la generació de webs d'alt rendiment sense alts costos

26 de gener 2023

49-jamstack-la-generacio-de-webs-d-alt-rendiment-sense-costos-alts

Jamstack: la generació de webs d'alt rendiment sense costos alts

A l'hora de crear un portal web corporatiu és fonamental pensar en el rendiment perquè el resultat final sigui òptim. Per això, disposem de diferents paràmetres clau, com la velocitat de càrrega, l'accessibilitat, l'experiència de l'usuari, però el problema, en molts casos, és que la web no ha estat pensada per obtenir un bon rendiment. A més, moltes vegades podem trobar webs més complexes i costoses de mantenir, sobretot les que necessiten una aplicació de gestor de continguts i una base de dades, com per exemple aquelles que han estat desenvolupades amb Wordpress o Joomla.

El manteniment com a handicap per a una nova web

Aquest tipus de web requereixen un esforç de manteniment, actualitzar el servidor, costos d'infraestructura ia més presenten vulnerabilitat potencial en termes de seguretat. Es tracta de llocs que necessiten estar protegits preventivament contra l'acció dels hackers, els quals són una amenaça constant, ja que en qualsevol moment poden robar dades d'alta sensibilitat. D'aquesta manera**,l'esforç que suposa el manteniment d'una web implica també una inversió en costos fixos com la seguretat i les infraestructures**. Acaben sent webs cares de mantenir.

Alternatives viables a Wordpress o Joomla

Aleshores, hi ha alguna alternativa factible al mercat, per crear webs amb alt rendiment, que no requereixi alts costos de manteniment i siguin més segures? N'hi ha, efectivament, i aquest és un moment ideal per conèixer-les ja que el llançament del Kit Digital per a PIMES representa una gran oportunitat per impulsar la digitalització, guanyar rendibilitat i una millor gestió del negoci.

Jamstack, una alternativa segura i econòmica

Una opció interessant que aconsegueix una alta rapidesa de càrrega és Jamstack. Es tracta d'un sistema que genera contingut 100% estàtic, de manera que no depèn d'un gestor de continguts que de sobte pot deixar de funcionar. Jamstack permet escorcollar tot el contingut de la web a Content Delivery Network, CDN, o Xarxa de Generació de Contingut. Es tracta d'un conjunt de servidors ubicats a diferents punts d'una xarxa que contenen còpies locals de diferents tipus de continguts, com ara documents, música, imatges, vídeos o webs. Aquests servidors estan distribuïts en diferents punts de la geografia, de manera que és possible servir aquests continguts de manera més eficient i ràpida.

Un nou enfocament en el desenvolupament web

Amb Jamstack el professional disposa d'una alternativa magnífica de desenvolupament web, perquè us permet deixar de preocupar-se del servidor i la infraestructura i es pot concentrar només en la fase de construcció.El backend i el front end es desacoblen, el que significa que el desenvolupador es pot concentrar en una sola àrea i no ha de ser un expert en totes . En resum, els llocs web de Jamstack no requereixen consultar una base de dades perquè tots els fitxers ja estan compilats i s'envien al navegador des del mateix CDN.

Google i Web Vitals.

Però posem-nos en situació amb casos concrets sobre optimització de rendiment. Al projecte Web Vitals, Google, com a principal referència, considera com a factors principals de rendiment aquests 3:

  • Pintura de contingut més gran (LCP) --> Mesura principalment la rapidesa de càrrega en reportar el temps de càrrega de la peça de contingut més pesada.
  • Retard de la primera entrada (FID) mesura la interacció amb el site, és a dir, el temps que transcorre entre la primera interacció de l'usuari amb la pàgina i la resposta d'aquesta davant d'aquesta interacció.
  • Canvi acumulat de disseny (CLS) mesura l'estabilitat de càrrega de la pàgina.

Google Web Vitals

Rakuten 24, un cas d'èxit

Com a exemple d’optimització del rendiment web, podem citar el cas de Rakuten 24 en què s'ha aconseguit millorar l'experiència de l'usuari i el creixement empresarial, ja que l'equip intern de l'empresa va saber comprendre la importància de centrar-se en el rendiment web. Davant del desafiament, mostrar a les parts interessades exactament el retorn de la inversió (ROI) que pot generar és la millor manera d’aconseguir que participin.

El moment de pensar en el nou model

Com hem indicat, l‟arribada del Kit Digital pot ser una gran ocasió per transformar digitalment una PIME. Però cal fer-ho amb agents digitalitzadors ben preparats, amb desenvolupadors web capaços d’implementar tecnologia com Jamstack. En aquest cas,a ALBIRA Solutions estem acreditats com a agents digitalitzadors. Contacta amb nosaltres i et podem oferir una proposta a mida per al desenvolupament d'una web d'última generació i sense costos de manteniment. Ara és clau aprofitar l'oportunitat que ofereix l'Administració.

Albira Logo

Parc Audiovisual de Catalunya, E24
Carretera BV-1274 Km 1, Terrassa 08225, España
sales@albirasolutions.com | +34 938 32 98 20

logo-R
logo-financiadoEu
logo-sepe

Comenta la teva idea amb nosaltres